Loading: %
Close
Menu

Chính sách bảo mật thông tin

Mục lục bài viết

1/ Mục đích và phạm vi thu thập

KFC Việt Nam công nhận và tôn trọng thông tin bảo mật của các ứng viên đăng nhập vào website tuyển dụng của KFC Việt Nam. Chính sách này bao gồm những thông tin cá nhân mà KFC Việt Nam đang nắm giữ và trình bày theo cách mà KFC Việt Nam muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của ứng viên khi ứng viên đăng nhập vào website tuyển dụng của KFC Việt Nam hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển qua website tuyển dụng, email tuyển dụng của KFC Việt Nam.
KFC Việt Nam có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này bất cứ khi nào chúng tôi thấy cần thiết, vì vậy vui lòng truy cập vào website thường xuyên để cập nhật thông tin mới. Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2023.
KFC Việt Nam có thể thu thập thông tin cá nhân từ ứng viên bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, địa chỉ email, giới tính, tình trạng hôn nhân, ngày sinh, số CMND/CCCD, bằng cấp, quá trình làm việc, trình độ học vấn, thông tin của người thân hoặc bạn bè, thông tin của cấp trên trực tiếp trước đó (Tên, điện thoại) và bất kỳ thông tin nào khác nếu ứng viên đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin này. Khi ứng viên tạo tài khoản, nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại công ty chúng tôi, ứng viên đồng thời cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ các thông tin cá nhân của ứng viên.
Nếu KFC Việt Nam thu thập thông tin cá nhân của ứng viên từ người khác, KFC Việt Nam sẽ thực hiện các trình tự hợp lý để thông báo đến ứng viên.
Ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, ứng viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste tuyendung.kfcvietnam.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

KFC sử dụng thông tin cá nhân do ứng viên cung cấp và xử lý những thông tin đó cho các mục đích như sau:
Đánh giá ứng viên để tuyển dụng vào các vị trí tại Công ty KFC Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Thông báo/Liên hệ với ứng viên để mời phỏng vấn, trao đổi về kết quả phỏng vấn cho các vị trí tuyển dụng tại Công Ty KFC Việt Nam.
Thông báo cho ứng viên các việc làm phù hợp với Hồ sơ ứng viên sẵn có tại website tuyendung.kfcvietnam.com.vn mà chúng tôi cho rằng ứng viên có thể quan tâm.
Nếu ứng viên được công ty KFC tuyển dụng, các thông tin cá nhân trong thời gian trước khi nhận việc sẽ trở thành một phần hồ sơ nhân sự của ứng viên và sẽ được dùng để làm hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại KFC. Nếu ứng viên không được ứng tuyển tại công ty KFC, dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được xóa khỏi hệ thống KFC trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng hoặc sẽ giữ lại để xem xét cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai. Trong toàn bộ quá trình này, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập sự đồng ý của ứng viên trước khi tiếp nhận các thông tin cá nhân của ứng viên.
KFC không buôn bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cho bất cứ bên thứ ba nào nếu chưa thông báo hoặc nhận được sự đồng ý của ứng viên trừ những trường hợp sau:
Đối tác, bên thứ ba tham gia lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên để lên lịch phỏng vấn, trả kết quả phỏng vấn trong suốt quá trình tuyển dụng. Những đối tác này được ràng buộc bởi một hợp đồng giữa đối tác và KFCVN để đảm bảo bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân của ứng viên. 
Phục vụ cho mục đích kiểm tra, ngăn ngừa hoặc có những hành động kịp thời ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của ứng viên.
Theo quy định của cơ quan chức năng, nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền, các nguồn khác được pháp luật cho phép về bảo vệ quyền lợi của KFC, ứng viên trước các khiếu nại/ khiếu kiện.

3/ Quyền và nghĩa vụ của ứng viên:

Khi đăng ký tài khoản trên trang web tuyển dụng của KFCVN: tuyendung.kfcvietnam.com.vn, ứng viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản của mình bao gồm: email, tài khoản đăng nhập, mật khẩu. KFCVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp ứng viên để lộ thông tin đăng nhập của mình. 
Ứng viên có quyền tự cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin hồ sơ của mình trên trang web tuyendung.kfcvietnam.com.vn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và cập nhật thông tin tài khoản. Ứng viên cũng có thể liên hệ bộ phận tuyển dụng KFCVN qua số điện thoại: (028) 38489828 hoặc email: job@kfcvietnam.com.vn để thực hiện việc chỉnh sửa, cập nhật, xóa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống tuyển dụng của KFC.

4/ Thời gian lưu trữ thông tin ứng viên:

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ cho đến khi ứng viên có yêu cầu hủy bỏ, kết thúc quá trình tuyển dụng và ứng viên không được nhận làm việc tại công ty KFC Việt Nam, kết thúc hợp đồng lao động tại KFC Việt Nam hoặc ứng viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của ứng viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của KFC Việt Nam.

5/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam

- Mã số thuế/ Số QĐ thành lập: 0100773885
- Địa chỉ: 292 Bà Triệu– P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 028.38489828
- Email: job@kfcvietnam.com.vn
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến ban quản trị website tuyển dụng của KFC Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, KFC Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, KFC Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của ứng viên:

Thông tin cá nhân của ứng viên trên trang tuyển dụng của KFC Việt Nam được KFC Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của KFC Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi ứng viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của ứng viên khi không có sự cho phép đồng ý từ ứng viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân ứng viên, KFC Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho ứng viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân của ứng viên trên website tuyển dụng của KFC Việt Nam.
Ban quản lý KFC Việt Nam yêu cầu ứng viên khi đăng ký/ nộp hồ sơ ứng tuyển phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý KFC Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của ứng viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của ứng viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7/ Xóa thông tin cá nhân:

Tại KFC Việt Nam, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi, vui lòng làm theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập vào website và truy cập mục Tài khoản của tôi, hoặc truy cập đường link https://kfcvietnam.com.vn/my-account
Bước 2: Chọn mục Xóa tài khoản
Bước 3: Xác nhận “Xóa” tài khoản.
Sau khi thực hiện những hành động này, dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm: tên, họ, số điện thoại, lịch sử việc làm) sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu trang web của chúng tôi ngay lập tức.
Ứng viên có thể tạo tài khoản mới bằng email và số điện thoại tương tự nhưng sẽ không thể truy cập thông tin trước đó.
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cung cấp các quy trình minh bạch để quản lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quy trình xóa dữ liệu, yêu cầu xóa dữ liệu từ các hệ thống khác của chúng tôi hoặc cần giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại qua email job@kfcvietnam.com.vn hoặc gọi đến số: 028.38489828

 

 

Tìm việc làm

Tin tức khác

Menu footer

Hãy là chính mình
Tạo nên sự khác biệt
Niềm vui

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100773885 - Ngày cấp:29/10/1998 - Nơi cấp: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 292 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (028) 38489828 - Email:job@kfcvietnam.com.vn

Tra cứu kết quả