Loading: %
Close
Menu

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2022 (mức tối đa và tối thiểu)!

Mục lục bài viết

Mức lương đóng bảo hiểm đang là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm. Hầu hết mọi người muốn biết những khoản nào trong lương sẽ phải đóng bảo hiểm và mức lương đóng tối đa/tối thiểu là bao nhiêu? Vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng KFC đi tìm hiểu chi tiết về lương đóng bảo hiểm và những vấn đề liên quan nhé!

Lương đóng bảo hiểm là gì?

Lương đóng bảo hiểm xã hội được định nghĩa theo Thông tư 10/2020/TT- BLĐTBXH chính là mức lương tháng, phụ cấp lương và các khoản khác theo quy định có ghi trong hợp đồng lao động.

Trong đó mức lương tháng đóng bảo hiểm tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng và mức lương đóng tối đa sẽ bằng 20 tháng lương cơ sở.

Những khoản nào trong lương phải đóng bảo hiểm?

Những khoản trong lương phải đóng bảo hiểm được hướng dẫn căn cứ theo Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT- BLĐTBXH quy định cụ thể như sau:

  1. Mức lương được doanh nghiệp trả theo công việc hoặc chức danh: Theo điều 93 của Bộ luật lao động thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm sẽ được tính ở mức lương ghi trên hợp đồng lao động theo thời gian công việc hoặc chức danh theo tháng lương, bảng lương do người sử dụng lao động quy định.
  2. Phụ cấp tiền lương theo thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động: Các khoản phụ cấp người lao động được nhận mà trong hợp đồng chưa được tính đến hoặc chưa được tính đầy đủ như phụ cấp bù đắp cho công việc có tính chất phức tạp, điều kiện lao động hay chỉ để thu hút nguồn lao động. Các khoản phụ cấp này cũng sẽ được tính là khoản trong lương tháng phải đóng bảo hiểm.
  3. Các khoản tiền khác được bổ sung theo thỏa thuận của hai bên: các khoản tiền cụ thể được 2 bên thỏa thuận bổ sung và được trả định kỳ hàng tháng cũng là khoản lương tháng phải đóng bảo hiểm.

 

 

Mức lương đóng bảo hiểm tối thiểu

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 2.6 Quyết định số 595/QĐ- BHXH thì mức lương đóng bảo hiểm tối thiểu năm 2022 được quy định như sau:

  1. Với người lao động trong điều kiện bình thường làm công việc hoặc có chức danh đơn giản nhất thì mức lương tháng đóng bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu của vùng tại thời điểm đóng.
  2. Với người lao động trong điều kiện bình thường làm công việc, chức danh có yêu cầu phải học nghề hoặc qua học nghề thì mức lương tháng đóng bảo hiểm tối thiểu sẽ cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  3. Với người lao động bình thường có chức danh hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại thì mức lương tháng đóng bảo hiểm tối thiểu sẽ cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có sự phức tạp tương đương khi làm việc trong điều kiện bình thường.
  4. Với người lao động bình thường nhưng làm chức danh hoặc công việc có điều kiện lao động đặc biệt độc hại, nặng nhọc hay nguy hiểm thì mức lương tháng đóng bảo hiểm tối thiểu sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của chức danh hay công việc ở điều kiện bình thường.

Lưu ý: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP do mức lương tối thiểu vùng năm 2022 không tăng.

Tìm hiểu: Bảo hiểm xã hội là gì? -  Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức lương đóng bảo hiểm tối đa

Căn cứ theo Điều 6 Khoản 3 Quyết định 595/QĐ - BHXH thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa sẽ bằng 20 tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/ tháng dựa theo quy định của Nghị định 38/2019/NĐ - CP.

Do đó, mức lương tháng đóng bảo hiểm tối đa năm 2022 là:

20 tháng lương cơ sở x 1.490.000 ( mức lương cơ sở) = 29.800.000 đồng/tháng.

Trên đây là những thông tin cần thiết về lương đóng bảo hiểm, những khoản lương phải đóng, mức tối thiểu và tối đa lương tháng đóng bảo hiểm. Mức lương tối thiểu vùng chính là căn cứ chính xác nhất để đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, người sử dụng lao động chú ý để thực hiện việc đóng bảo hiểm cho nhân viên và người lao động cũng tìm hiểu về lương đóng bảo hiểm để không bị mất quyền lợi của mình bạn nhé.                                                                                        

Tìm việc làm

Việc làm khác

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100773885 - Ngày cấp:29/10/1998 - Nơi cấp: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 292 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (028) 38489828 - Email:job@kfcvietnam.com.vn

Tra cứu kết quả